Goede data is ESSENTIEEL voor het logistieke proces

2648

Eén van de conclusies van het korte onderzoek dat ik samen met Henri Groothuis van Mandersloot hield tijdens de workshop “Betere resultaten door het nemen van data-gedreven beslissingen” was dat goede data essentieel is voor het logistieke proces.

Dat geldt zeker voor ondernemingen die serieus met data aan de slag willen en die hun resultaten willen verbeteren door meer inzicht uit hun data te halen. Garbage in is garbage out zeggen we dan in goed Nederlands.

Meer dan 96% van de ondervraagden was het met deze stelling eens.

Hoe is het nu eigenlijk met de kwaliteit van je data?

Als goede data zo belangrijk is, hoe is het dan gesteld met de kwaliteit van de huidige data die beschikbaar is? Bij geen van de ondervraagden was de data perfect in orde. Slechts 26% had de data goed op orde en ruim 32% gaf aan de data voldoende op orde te hebben. Meer dan 40% gaf aan dat de kwaliteit van de data matig tot slecht was. Voor deze laatste groep is er werk aan de winkel.

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data?

Een derde van de ondervraagden geeft aan dat ze zelf verantwoordelijk zijn en net iets meer dan 60% vindt dat behalve zijzelf ook hun klant verantwoordelijk is. Wil je als transporteur of logistiek dienstverlener betere resultaten behalen met data, dan moet je er wel zelf voor zorgen dat de data op order is. Dat kan niet zonder je klanten en eigenlijk ook niet zonder je leveranciers. Je kan zelf je zaakjes nog zo goed op orde hebben, maar als je klant verkeerde data aanlevert,  neem jij de verkeerde beslissing. Karel van Dijk, transport manager bij van Van Zaal Transport, gaf daar tijdens de workshop een goed voorbeeld van. Zij sturen hard op de volledigheid en correctheid van data, ook bij hun klanten.

“Waar vroeger klanten nog wel eens in een opmerkingenveld tekst plaatsten als: “Wel even voor 18:00 ophalen”, accepteren we dat nu niet meer. Een cut off tijd is een dataveld, dus dat moet worden ingevuld. Ons automatische routeplanningssysteem kan daar dan mee rekenen.”

Wat is dan het effect van goede data?

Het overgrote deel (bijna 65%) van de ondervraagden noemde betere regie in de keten als effect van het op orde hebben van je data. De rest was evenredig verdeeld tussen betere communicatie met klanten en een hogere omzet. Opvallend was dat niemand koos voor de optie minder kosten, door een beter inkoopproces. Gelukkig gaf niemand aan dat ze helemaal niets merkten van goede data.

Als je het mij vraagt is er geen eenduidig antwoord op deze vraag. Het positieve effect staat wel als een paal boven water. Die positieve effecten komen op meerdere plaatsen naar voren. Van kostenbesparingen in het inkoopproces, of besparingen in tijd en kilometers tot een stijging van klanttevredenheid en zelfs medewerkerstevredenheid. Waar de grootste besparing, of de meeste winst te behalen is verschilt per organisatie. Als de data maar op orde is, want pas dan kun je ondersteund door rekenkracht de juiste beslissingen nemen.

Wil jij ook betere resultaten halen? Neem dan contact met mij op via mail of bijvoorbeeld LinkedIn. Ik kom graag langs voor een kop koffie en om meer te horen over jouw situatie en hoe wij je kunnen helpen die betere resultaten te behalen.

· · · ·

Comments are closed.