Zo word je een aantrekkelijke werkgever

1446

3 vormen van medewerkersbetrokkenheid bij het roosteren

Het aantrekken én behouden van goede en gemotiveerde medewerkers is vandaag de dag voor veel organisaties een uitdaging. Hoe zorg je dat je er als organisatie uitspringt en je medewerkers bindt aan je organisatie? En nog een stapje verder: dat ze zich betrokken, vrij en fit voelen?

Een manier om dit te bereiken, is ervoor te zorgen dat het dienstrooster aansluit bij de individuele wensen en voorkeuren van de medewerkers. Door ze te betrekken bij het roosterproces, creëer je ruimte voor de medewerkers om hun werk- en privéleven beter op elkaar af te stemmen. Dit draagt bij aan een hogere medewerkertevredenheid, wat weer positieve bijwerkingen heeft op de kwaliteit van het werk en de gezondheid van de medewerkers.

We zetten drie vormen van medewerkerbetrokkenheid bij het maken van het rooster op een rij. Zeker voor organisaties met complexe roosters – het werken in ploegendiensten, pieken en dalen in de planning -, heeft dit vaak direct een positief effect op de tevredenheid van de medewerkers:

1. Diensten ruilen met marktplaatsen

Een bekende vorm om medewerkers te betrekken bij het dienstrooster, is door het opzetten van marktplaatsen. Dit maakt het mogelijk om gelijktijdig onderling diensten te ruilen. Medewerkers krijgen daarmee de mogelijkheid om de diensten aan te trekken die ze graag willen draaien. Bijvoorbeeld de vroege of juist late diensten. Natuurlijk geldt dat je kunt controleren dat er rekening wordt gehouden met het aantal uren, de juiste kwalificaties, cao en arbeidstijdenwet.

2. Bieden op diensten

Een andere vorm is het bieden op diensten (ookwel shift bidding). Met deze aanpak kun je het rooster beter laten aansluiten bij de wensen van de medewerkers. De medewerkers krijgen inzage in de openstaande diensten, waarop ze kunnen bieden op hun favoriete diensten. Op basis van de verkregen input en transparante spelregels, worden de diensten vervolgens toegewezen aan de medewerkers. Bij het bieden op diensten snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds is aangetoond dat met deze vorm het dienstrooster sneller rond komt, doordat de medewerkers eerder de verantwoordelijkheid op zich nemen om álle diensten in te vullen. Anderzijds zorgt het voor meer tevreden medewerkers, doordat er een beter evenwicht ontstaat tussen hun werk- en privéleven.

3. Zelfroosteren

Met zelfroosteren betrek je de medewerkers volledig bij het roosterproces. Je geeft het personeel het vertrouwen en de vrijheid voor het samenstellen van hun eigen rooster. Ook in zelfroosteren zijn diverse vormen te onderscheiden.
Een bekende vorm is zelfroosteren in rondes. In de eerste ronde stel je het gewenste rooster op. De medewerkers kunnen zichzelf inplannen op de beschikbaar gestelde diensten. In de tweede ronde passen de medewerkers hun rooster aan zodat ook de minder populaire diensten worden ingepland. In deze ronde kunnen medewerkers punten verdienen, als blijk van waardering voor hun flexibiliteit. De verdiende punten worden vervolgens in ronde 3 gebruikt door de planner: medewerkers die veel punten hebben verdiend, hebben een grotere kans dat de planner zijn of haar rooster kan goedkeuren.
Deze vorm maakt het mogelijk om bij de planning rekening te houden met uiteenlopende medewerkersvoorkeuren. Als er binnen de organisatie diverse taken zijn uit te voeren, kunnen de medewerkers zelf – mits zij aan de juiste kwalificaties voldoen – aangeven welke taak zij graag uitvoeren. Ook kun je medewerkers jokers laten inzetten op dagen dat ze bijvoorbeeld echt vrij willen hebben.

Vitale, data driven roosters
Het betrekken van je medewerkers bij het roosteren zorgt voor vitale roosters. Roosters die bijdragen aan mentaal en fysiek fitte medewerkers doordat rekening wordt gehouden met de persoonlijke voorkeuren van de medewerkers. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten al die wensen en voorkeuren op een slimme manier worden verwerkt. Net als alle regels en restricties rondom arbeidstijden, cao, regelgeving en de juiste kwalificaties. Een intelligent personeelsplanningssysteem dat toegang geeft tot krachtige algoritmes, stelt je in staat om op basis van alle beschikbare data tot een optimaal rooster te komen. Lees hierover meer in de blog ‘De 2 basisingrediënten voor optimale personeelsplanning’.

· ·

Comments are closed.