Personeelstekort in de Logistiek. Wat doe je er aan?

1758

Voor iedereen die actief is in transport en logistiek is het geen nieuws. Er is een tekort aan logistiek personeel. Recente onderzoeken bevestigen het opnieuw. De tekorten worden ook niet kleiner.

Uit een enquête van het ING Economisch Bureau is gebleken dat 60% van de ondervraagde bedrijven in Nederland kampte met een personeelstekort. De verwachting voor 2019 is dat dat nog verder stijgt naar 65%!

Schaarste op de arbeidsmarkt heeft impact op de omzet -en winstontwikkeling. De helft van de bedrijven met personeelskrapte geeft aan dat minder groot is dan de potentiële groei. Bij 1 op de 10 bedrijven met personeelskrapte leidt die krapte zelfs tot een omzetdaling.

Wat kun je daar aan doen?

Er zijn verschillende manieren om iets te doen tegen krapte in je personeelsbestand die in het onderzoek naar voren komen.

Tijdelijk personeel: De naam zegt het al. Tijdelijk. Op de korte termijn lost dat mogelijk je problemen om, maar op de lange termijn is tijdelijk personeel inhuren kostbaar.

Zelf opleiden van nieuwe aanwas: Als het moeilijk is ervaren personeel te vinden is het een optie onervaren mensen aan te nemen en deze zelf op te leiden. Ook dit is een kostbare zaak. In de meeste gevallen zijn deze personen niet direct inzetbaar. Een ander risico is dat je nooit zeker weet of je de juiste mensen hebt aangenomen.

Omscholen van bestaand personeel: anders dan bij nieuwe aanwas ken je bestaand personeel beter en kun je dus ook beter inschatten of ze succesvol kunnen worden omgeschoold. Ook dit is een tijdrovende oplossing.

Automatiseren: wanneer machines het werk van personen kunnen overnemen lost dat zeker personeelskrapte op. Automatisering is alleen vaak een oplossing die gepaard gaat met een grote investering.

Waarom niet je huidige personeel slimmer inzetten?

Wat mij verbaast is dat niemand het heeft over het slimmer gebruik maken van je huidige personeel. En juist daar is heel veel te winnen. Het gaat dan wat mij betreft over twee zaken:

  1. Het efficiënter inplannen van je huidige personeel. De juiste mensen op de juiste plaats. Centraal inzicht en overzicht wat betreft de planning, over afdelingen heen, zodat het mogelijk is medewerkers daar in te zetten waar ze het hardste nodig zijn.
  2. Het verhogen van de medewerkerstevredenheid. In een krappe arbeidsmarkt ben je ze zo kwijt aan een ander. Een tevreden blije medewerker heeft geen reden om buiten de deur te kijken. Ook dat is slimmer omgaan met je huidige personeel.

Mijn collega Wessel Winkelhuijzen schreef onlangs nog een blog over hoe dat slimmer inzetten van personeel zijn vruchten afwerpt bij logistiek dienstverleners. En mijn collega Larry Diender stipte in zijn blog over blije chauffeurs verschillende manieren aan om de tevredenheid bij deze groep te vergroten.

Betere resultaten, op basis van de juiste data

Of je nou transporteur, logistiek dienstverlener of retailer bent, maakt eigenlijk niet uit. In elk deel van de logistieke keten zijn betere resultaten te behalen. En een belangrijk deel van de oplossing heb je voor een groot deel al in huis: data. Het is alleen zaak die data op de juiste manier te interpreteren om vervolgens de juiste beslissingen te nemen. Als je meer wilt weten over hoe dat werkt connect dan met mij op LinkedIn en stuur me een berichtje. Ik praat je graag bij.

· · ·

Comments are closed.